Trasa 1

Opis trasy przykładowej wycieczki trzygodzinnej.

Plac Zamkowy, Zamek Królewski, Archikatedra Św. Jana, Plac Kanonia, Rynek Starego Miasta, mury obronne, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Jana Kilińskiego,

Krakowskie Przedmieście, Kościół Św. Anny, Pomnik Adama Mickiewicza, Pałac Prezydencki, Poczta Saska,

Plac Teatralny, Teatr Wielki Opera Narodowa, Plac Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Ogród Saski, Uniwersytet Warszawski, Bazylika Świętego Krzyża, Pomnik Mikołaja Kpernika.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie