Trasa 6

Opis trasy przykładowej wycieczki tematycznej.

Plac Krasińskich, Pomnik Powstania Warszawskiego, Pałac Rzeczypospolitej, Katedra Polowa Wojska Polskiego, Długa, Bohaterów Getta, Arsenał, Aleja Solidarności, Pałac Przebendowskich - Radziwiłłów, Bielańska, Bank Polski, Daniłowiczowska, Hipoteczna, Biblioteka Załuskich - Dom pod Królami, Plac Teatralny, Pałac Jabłonowskich, Teatr Wielki, Senatorska, Pałac Błękitny, Plac Bankowy, Pałac Komisji Rządowej Przychodów
i Skarbu, Pałac Ministra Skarbu, Marszałowska, Ogród Saski, Plac Józefa Piłsudskiego - Kościół Św. Trójcy, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Grób Nieznanego Żołnierza.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie