Oferta

PRZEWODNIK PO WARSZAWIE

To oferta i zaproszenie dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży, dorosłych, a także turystów indywidualnych
na wycieczki i wspólne zwiedzanie Warszawy, zabytków,
muzeów, obiektów z przewodnikiem po Warszawie.

Oferta dla grup autokarowych to objazdowe zwiedzanie
Warszawy z przewodnikiem.

To zaproszenie na wycieczki tematyczne z przewodnikiem,
spacery dla przedszkoli, szkół, domów kultury, uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora i klubów środowiskowych.

Oprowadzam i opowiadam o Warszawie w sposób ciekawy, barwny, dostosowany do wieku zwiedzających
w przyjaznej, pogodnej atmosferze. Posiadam przygotowanie pedagogiczne, doświadczenie, licencję przewodnika po Warszawie, certyfikaty i rekomendacje. Oprowadzam po Zamku Królewskim, Łazienkach Królewskich, Pałacu w Wilanowie, Muzeum Narodowym oraz innych muzeach i obiektach.

Pomagam w układaniu programów zwiedzania.
Zapraszam do współpracy biura turystyczne, biura podróży i organizatorów wycieczek.

 

PRZEWODNIK O WARSZAWIE

waw1To oferta spotkań z przewodnikiem po Warszawie w przedszkolach, szkołach, bibliotekach, domach kultury, uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora i klubach środowiskowych. Ich tematyka oraz różnorodne formy, od legend i opowieści dla najmłodszych
po rozmowy i wykłady dla dorosłych, wzbogacają wiedzę
o Warszawie. Pomagają poznać obyczaje, tradycje, wartości, konteksty historyczne, kulturowe i społeczne dla których punktem odniesienia jest tożsamość Warszawy.

 

WARSZAWSKIE HISTORIE

nowysTo zaproszenie dla chcących spojrzeć na Warszawę
z szerszej perspektywy na wycieczki z przewodnikiem
po Warszawie poza głównymi szlakami turystycznymi,
chociaż nieraz w ich bliskim lub bezpośrednim
sąsiedztwie. Towarzyszą im opowieści o ludziach,
obiektach, wydarzeniach, wzajemnych powiązaniach
i relacjach. Przybliżają one wiedzę o historii Warszawy
oraz jej mieszkańcach w przystępnej, dostosowanej
do wieku formie.


MAŁA WARSZAWA

kolumna2To zaproszenie na spacery z przewodnikiem po warszawskiej Starówce dla grup najmłodszych mieszkańców Warszawy, przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych. Spacery prowadzone są w formie interaktywnej, wykorzystującej kreatywność dzieci, w oparciu o legendy, ciekawostki, zagadki
oraz fakty z historii Starego Miasta. Przekazują podstawowe
informacje o dziejach Warszawy przydatne w dalszej edukacji.

 

WARSZAWSKA PUSZCZA

puszcza1

To zaproszenie dla wszystkich spragnionych ciszy
i pozamiejskich klimatów na wycieczki z przewodnikiem
po przylegającym do granic Warszawy Kampinoskim
Parku Narodowym. Szlaki parku poprowadzą nas przez
wyjątkowo cenne obszary Rezerwatu Biosfery UNESCO
objęte programem Natura 2000 wśród unikalnego
krajobrazu, flory, fauny oraz pamiątek historycznych
Puszczy Kampinoskiej.