Starynkiewicz

Sokrates Starynkiewicz (ur. 18 grudnia 1820 w Taganrogu, zm. 23 sierpnia 1902 w Warszawie) - generał rosyjski, pełniący obowiązki prezydenta Warszawy w latach 1875-1892.

18 listopada 1875 został mianowany dziewiętnastym prezydentem Warszawy. Jest uważany za jednego z najbardziej zasłużonych prezydentów miasta.

Zakończył urzędowanie 6 października 1892, ale pozostał w Warszawie.

Zmarł w Warszawie, pochowany zgodnie ze swoim życzeniem na cmentarzu prawosławnym na Woli. W pogrzebie Starynkiewicza wzięło udział około 100 tys. mieszkańców Warszawy.

Największym dziełem Starynkiewicza było zbudowanie ogólnomiejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego ze stacją filtrów w najwyżej położonym miejscu miasta na Koszykach (1886), dokąd doprowadzono szlak rurowy transportujący wodę z oddalonej o kilka kilometrów Wisły ze zbudowanej w tym celu stacji pomp na Czerniakowie.

Inwestycji tej towarzyszyło również wiele innych istotnych dokonań Starynkiewicza takich jak:
dwukrotny wzrost dochodów kasy miejskiej (bez obciążania podatkowego mieszkańców), zbudowanie sieci skanalizowanych, ogólnodostępnych szaletów miejskich, uruchomienie pierwszej publicznej linii tramwaju konnego, poszerzenie i wybrukowanie wielu ulic, modernizacja oświetlenia ulic - 3 tys. latarni gazowych, powołanie Towarzystwa Asenizacyjnego zajmującego się wywozem z miasta nieczystości, powołanie Komitetu Plantacyjnego dzięki któremu powstało w Warszawie wiele skwerów i pasów zieleni, założenie Parku Ujazdowskiego, założenie sieci telefonicznej, otwarcie wielkiego cmentarza na Bródnie, budowa Hal Mirowskich i hali na ul. Koszykowej, budowa nowej gazowni na Woli, regulacja lewego brzegu Wisły od Mostu Kierbedzia w górę rzeki, przebicie ulicy Miodowej do Krakowskiego Przedmieścia, renowacja Kolumny Zygmunta i wielu starych kościołów katolickich (mimo, że sam Starynkiewicz był prawosławny), przeprowadzenie spisów ludności w latach 1882 i 1892.

Starynkiewicz był niewątpliwie jednym z najlepszych gospodarzy miasta, a prywatnie również człowiekiem o nieposzlakowanym honorze, głęboko zaangażowanym w pomoc innym ludziom.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie