Aleja Chwały

Wzdłuż warszawskiej ul. Traczy, prowadzącej z Kawęczyna do powstańczej mogiły poległych w Powstaniu Listopadowym, powstała Aleja Chwały w postaci głazów z tablicami pamiątkowymi poświęconymi bohaterom walk o wolność i niepodległość Polski.

Pierwsze kamienie położono w 1999. W roku 2008 w pobliżu pierwszej tablicy pamiątkowej została zbudowana kaplica filialna Parafii Św. Wacława. W tym samym miejscu znajduje się także Krzyż Obrońców Olszynki wraz z pomnikiem-figurą Matki Boskiej Fatimskiej a także Dzwon Wolności. Dotychczas odsłonięto 32 tablice - epitafia

W 2012 roku wysunięto projekt usypania w tym miejscu 50-metrowego kopca, na szczycie którego proponowano ustawienie dawnych trzonów kolumny Zygmunta, leżących dziś przy Zamku Królewskim, na których miano by umieścić wyrzeźbione gniazdo z orłem zrywającym się do lotu. Od ulicy Chełmżyńskiej do kopca prowadzić miałaby Aleja z głazami upamiętniającymi historię Polski od potopu szwedzkiego do katastrofy smoleńskiej. Wysoki koszt realizacji projektu przesądza raczej kwestię ewentualnej możliwości jego urzeczywistnienia.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie