Warszawa Singera

Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera - impreza kulturalna odbywająca się od 2004 roku w Warszawie.

Podczas festiwalu prezentowane są m.in. żydowski teatr, muzyka, filmy, widowiska i wystawy. Jednym ze stałych punktów programu są również warsztaty kuchni koszernej, tańca, piosenki, wycinanki, ceramiki i kaligrafii. Organizowane są liczne wykłady i tematyczne grupy dyskusyjne poświęcone kulturze jidysz.

Organizatorem tego kulturalnego wydarzenia jest Fundacja Shalom, która została powołana w 1988 roku z inicjatywy aktorki i reżyser Gołdy Tencer. Celem Fundacji jest popularyzacja kultury żydowskiej. Festiwal miał swoją premierę w 2004 roku, w setną rocznicę urodzin pisarza żydowskiego, Isaaca Bashevisa Singera. Od początku swojego istnienia festiwal promowany jest przy pomocy logo - postaci powstałej z połączenia skrzypka na dachu (symbolu kultury żydowskiej) i warszawskiej syrenki (symbolu Warszawy).

Autorem symbolu festiwalu jest Lech Majewski.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie