Reduta 56

Reduta nr 56 zwana Redutą Wolską, Redutą Sowińskiego lub Fortem Sowińskiego znajduje się w Warszawie w dzielnicy Wola przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Redutowej.

Reduta powstała w 1831 roku w pobliżu miejscu wcześniejszych fortyfikacji z insurekcji kościuszkowskiej z 1794.

W lipcu 1831 dowódcą reduty nr 56 na Woli mianowano Józefa Sowińskiego. W miarę zbliżania się wojsk rosyjskich do Warszawy, w sierpniu powierzono mu dowodzenie obroną Woli, a 22 sierpnia awansowano na generała brygady.

6 września 1831 główne uderzenie rosyjskie zostało skierowane na Wolę, bronioną przez 1300 żołnierzy i mającą 12 dział (przeciwko 87 batalionom i 114 szwadronom wspieranym ogniem 100 dział). Obrona Woli prowadzona przez Sowińskiego nie miała szans powodzenia wobec przewagi wroga. Dokładne okoliczności śmierci generała Sowińskiego nie są znane . Władze rosyjskie podały wersję o zabiciu generała na posterunku bojowym.

Następny epizod z historii tej reduty to wrzesień 1939, kiedy oddział porucznika Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego 8 kompanii 40 Pułku Piechoty "Dzieci Lwowskich" bohatersko bronił się przed Niemcami. W czasie obrony 9 września 1939 dzięki beczkom terpentyny z fabryki Dobrolin udaje się spalić pewną ilość niemieckich czołgów. Reduta poddała się dopiero 27 września wraz z kapitulacją Warszawy.

Istnieje plan rewitalizacji reduty. Dla upamiętnienia postaci Józefa Sowińskiego na przedpolu Reduty nr 56 znajduje się ulica imienia generała przechodząca także przez Cmentarz Wolski.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie