Muranów

Muranów znajduje się w centralnej części Warszawy.

Administracyjnie leży w zasięgu dwóch dzielnic: Woli oraz Śródmieścia. W oficjalnym Miejskim Systemie Informacji Muranów podzielony został na dwa obszary: Nowolipki oraz Muranów.

Utworzone w 2011 r. Osiedle Muranów jest jednostką pomocniczą dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Pierwsze osiedle mieszkalne powstało na tym terenie w XVII wieku. Sam Muranów wziął nazwę od Pałacu Murano który został wybudowany przez Włocha Józef Szymona Bellottiego.

Do 1916 roku dzielnica byłą już bardzo gęsto zabudowana obiektami przemysłowymi na przemian z zabudową mieszkaniową. W okresie międzywojennym było zamieszkane w 90 proc. przez Żydów. Ogólna liczba ludności osiągnęła 300 tys. Momentami zabudowa była tak gęsta, że przypadało 1000 osób na kilometr kwadratowy.

Dominacja ludności żydowskiej wpłynęła na decyzję o włączeniu przez Niemców Muranowa do getta podczas okupacji Warszawy. Po upadku powstania w Getcie zrównano z ziemią cały Muranów zostawiając jedynie kościół św. Augustyna, kilka budynków przy ul. Stawki, Dzikiej, Żelaznej, Wroniej oraz wypalone ściany więzienia śledczego Gęsiówka.

Kolejnych zniszczeń dokonano w trakcie działań powstania warszawskiego i po jego upadku.

Po zakończeniu wojny Muranów został odbudowany bezpośrednio na gruzach getta, co jest przyczyną jego charakterystycznej pagórkowatości.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie