Kanał Żerański

Kanał Żerański - kanał wodny łączący Wisłę i Jezioro Zegrzyńskie pomiędzy warszawskim Żeraniem a Nieporętem.

Pierwotnie w XVII wieku w miejscu północnego odcinka dzisiejszego Kanału Żerańskiego powstał Kanał Królewski z polecenia króla Zygmunta III Wazy. Zadaniem tego kanału było ściągnąć wody z Puszczy Słupeckiej, czyli uregulowanie rzeki Długiej która zagrażała wylewami dworowi myśliwskiemu Wazów w Nieporęcie. Kanał Królewski na odcinku od Aleksandrowa do Nieporętu został wykorzystany przy budowie Kanału Żerańskiego.

Koncepcja budowy kanału pomiędzy Bugiem a Wisłą powstała w 1910. Carskie Ministerstwo Komunikacji opracowało projekt drogi wodnej Wisła - Dniepr. Skanalizowany miał być Bug od Brześcia do Warszawy. Projekt po przeróbkach zaakceptowano w formie kanału Żerań - Zegrze, który miał skrócić drogę wodną Bug - Wisła z 61 do 20 km.

Pierwsze prace ruszyły dopiero w 1919 roku, ale szybko zostały przerwane. Kolejne prace podjęte w latach 1935 - 1938 zaowocowały budową wąskiego kanału na Żeraniu o długości ok. 2,5 km.

Do pomysłu powrócono w 1950 roku i w 1951 r. na początku Kanału Żerańskiego wybudowano port oraz śluzę. Dwustronna śluza im. inż. Tadeusza Tillingera pomiędzy portem Żerańskim a Wisłą ma komorę o wymiarach 85x12 oraz długość 104 m.

Kanał Żerański przebiega w przybliżeniu z północy na południe. Około połowa długości kanału znajduje się w granicach administracyjnych Warszawy. Śluzy kanału znajdują się w Warszawie przy samej Wiśle. Nad kanałem jest 10 mostów drogowych i 3 kolejowe.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie