Wisłostrada

Wisłostrada - ciąg ulic w Warszawie leżących wzdłuż lewego brzegu Wisły.

Warszawska Wisłostrada ma 21 km długości, powstawała 39 miesięcy, została otwarta 22 lipca 1974 roku.

Wisłostrada w najwęższych miejscach ma przynajmniej 2 pasy ruchu w każdą stronę. Trasa przecina się bezkolizyjnie za pomocą wielopoziomowych skrzyżowań często połączonych z mostami na Wiśle. Wisłostrada przebiega pod wszystkimi warszawskimi mostami z wyjątkiem Siekierkowskiego, gdyż tu trasa oddala się już od Wisły. Pod Mostem Świętokrzyskim przebiega w najdłuższym tunelu drogowym w Polsce.

Wisłostrada, mimo że spełnia ważną rolę komunikacyjną, jest często krytykowana. Umiejscowienie trasy przy samej rzece powoduje oddzielenie miasta od Wisły, uniemożliwiając mieszkańcom dojście do niej w celu spędzenia wolnego czasu. Wyjątkiem są okolice u wylotu ul. Tamka, gdzie nad tunelem Wisłostrady znajduje się Centrum Nauki "Kopernik" oraz skwery: kapitana Stanisława Skibniewskiego "Cubryny" i Tadeusza Kahla z pomnikiem warszawskiej Syrenki.

Wzdłuż Wisłostrady znajdują się ścieżki rowerowe (nie na całej długości), częściowo przebiegają one przy samym brzegu Wisły.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie