Gród Bródno

Gród Bródno - dawny gród obronny prawobrzeżnej Warszawy położony na terenie dzisiejszego parku leśnego Bródno w dzielnicy Targówek.

Współcześnie zachowały się pagórki wyznaczające zasięg dawnego grodu.

Gród Bródno był najstarszą osadą na terenie dzisiejszej Warszawy założoną już w IX wieku. Był to dwuczęściowy gród bez fosy otoczony wałem ziemno-drewnianym z ostrokołem. Szerokość u podstawy wałów grodu wynosiła około 8,5 metra a wysokość 6 metrów. Gród zajmował obszar mniej więcej 47 na 40 metrów, nie był wewnątrz zabudowany lecz służył jako schronienie na czas wojny. Od południowej strony znajdowała się drewniana brama wjazdowa a od zachodu pomost wiodący do grodu.

Po północnej i zachodniej stronie grodu powstało podgrodzie - osada o rzadkiej zabudowie. Badania archeologiczne na tym terenie wskazują na istnienie 87 domostw. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem hodowlą zwierząt, kowalstwem, garncarstwem i tkactwem.

Gród istniał do połowy XI wieku i został zniszczony w wyniku najazdu bądź pożaru po którym mieszkańcy opuścili osadę. Z czasem przetrwały jedynie pozostałości dawnych wałów zwane przez okolicznych mieszkańców Zagórkami. W 1948 roku zespół Ludwika Sawickiego odkrył pierwsze materiały dowodzące istnienia grodu.

Jego pozostałości są dostępne do zobaczenia na terenie parku leśnego Bródno.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie