Warszawska Jesień

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień to największy w Polsce i jeden z ważniejszych na świecie festiwal o randze międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej.

Organizowany przez Związek Kompozytorów Polskich. Przez kilkadziesiąt lat był jedynym festiwalem muzyki najnowszej w środkowej i wschodniej części Europy.

Festiwal odbywa się od 1956 roku. Od 1958 corocznie, zawsze w drugiej połowie września i trwa osiem dni.

Pierwszy festiwal trwał od 10 do 20 października 1956, zbiegając się z październikową odwilżą polityczną w Polsce.

Początkowo Warszawską Jesień planowano jako biennale, toteż następny odbył się dopiero w 1958. Później festiwale odbywały się już co roku, z wyjątkiem 1982 roku, z uwagi na stan wojenny. Od 1959 roku program festiwalu układała komisja. Rekordowo długo, bo przez 37 lat, członkiem jej był Witold Lutosławski. W latach 1960-1965 był też pierwszym przewodniczącym tej komisji. Lutosławski był też najczęściej grywanym na festiwalu polskim kompozytorem: za życia kompozytora wykonywano jego muzykę 49 razy.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie