Dworzec Centralny

Dworzec Warszawa Centralna to najważniejszy dworzec i stacja kolejowa w Warszawie.

Znajduje się w Śródmieściu, w Alejach Jerozolimskich, u zbiegu z al. Jana Pawła II i ul. Emilii Plater.

Powstał według projektu Arseniusza Romanowicza przy współpracy Piotra Szymaniaka. Dworzec stanowi centralny punkt warszawskiej linii średnicowej. Połączony jest przejściami podziemnymi z dwiema stacjami o znaczeniu lokalnym: dworcem Warszawa Śródmieście obsługującym pociągi podmiejskie i miejskie spółek Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska oraz dworcem Warszawa Śródmieście WKD, stanowiącym końcowy przystanek Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Perony Dworca Centralnego są oryginalne w swej konstrukcji. Wewnątrz peronów znajdują się ukryte tunele komunikacyjne przeznaczone do transportu bagaży, poczty oraz przechowywania pojazdów do czyszczenia posadzek. Każdy tunel jest wyposażony w windę oraz dodatkowe wyjazdy z pochylniami. W posadzki peronów wbudowano liczne hydranty przeciwpożarowe. Perony należące do najdłuższych w Polsce - 400 m. Na każdym peronie znajdują się także nietypowe - służbowe schody kręte prowadzące do poziomu stropu gdzie ukryte są przejścia dla pracowników kolei i obsługi dworca.

Dworzec Centralny jako pierwszy w Polsce został wyposażony w pełną klimatyzację i ogrzewanie każdego pomieszczenia Centralny jest także jedynym w Polsce dworcem posiadającym ogrzewane i przeszklone poczekalnie na każdym peronie.

Warszawski Dworzec Centralny został uznany przez szwajcarskiego krytyka architektury i historyka sztuki Wernera Hubera za przykład wybitnej architektury modernizmu, perłę na szynach.

Magazyn o architekturze i budownictwie Murator w którego tworzeniu biorą udział wybitni polscy architekci współcześni oraz historycy sztuki uznał Warszawski Dworzec Centralny za Ikonę polskiej architektury XX wieku oraz za przykład architektury modernistycznej o szczególnych walorach.

Podczas budowy Dworca Centralnego utrwalono wiele scen, ukazywanych później w serialu Czterdziestolatek, opowiadającym o życiu inż. Stefana Karwowskiego, który pracował przy budowie dworca.

Dworzec Centralny można zobaczyć w kilku kultowych już dziś filmach okresu PRL, między innymi: Przepraszam, czy tu biją, Wielka majówka, Kogel-Mogel.

Dworzec pojawia się w kilku scenach serialu 07 zgłoś się.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie