Gruba Kaśka

Gruba Kaśka - ujęcie wody w Warszawie, budynek studni miejskiej stojący w korycie rzeki Wisły.

Pompuje wodę z systemu poddennych drenów do Wodociągu Praskiego mieszczącego się na Saskiej Kępie.

Gruba Kaśka została wzniesiona w 1964 r. W 2002 r. została wyremontowana wizualnie i technicznie oraz zwiększono przepustowość. Oddano ją ponownie do użytku w styczniu 2003 r. Pobiera wodę z kilkunastu promieniście ułożonych drenów, które znajdują się ok. 6 metrów pod dnem i 300-metrowym rurociągiem pompuje ją na brzeg. Rurociąg ten znajduje się w podwodnym tunelu, którym obsługa może także dostać się do wnętrza budowli.

Dane techniczne:
umiejscowienie - 509 km biegu Wisły
umiejscowienie poprzeczne - 186 m od zachodniego brzegu
układ drenów - promienisty
ilość drenów - 15
głębokość umiejscowienia drenów - 48 m.
łączna długość drenów - 1472 m.
data uruchomienia - 22 września 1964 r.
wydajność - 90-120 tys. m2 na dobę.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie