Warszawska Praga

Historyczna Praga była osadą leżącą nad Wisłą naprzeciwko warszawskiego Starego Miasta i Mariensztatu.

Wzmiankowana po raz pierwszy w 1432 r. Jej nazwa oznacza miejsce wcześniej porośnięte lasem, wyprażone (wypalone) pod zasiewy.

Praga - centralna część prawobrzeżnej Warszawy, stanowiąca przed 1791 oddzielne miasto. Potocznie nazwą tą określa się znacznie większy obszar, a niekiedy nawet całą prawobrzeżną część stolicy, co zdaniem varsavianistów nie jest prawidłowe. Do dnia 4 lutego 1832 Praga miała pewną samodzielność ze względu na położenie za Wisłą i braku mostu stałego. Cyrkuł Praga był podzielony na Staropraski i Nowopraski, które później zostały nazwane okręgami Praga Północ i Praga Południe .

Praga nie uległa tak dużym zniszczeniom wojennym jak lewobrzeżna część Warszawy.

Jednak przez dziesięciolecia Pragę zaniedbywano, brakowało inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową, kulturę, czy komunikację.

W ostatnich latach przybyło inwestycji, część budynków poddano rewitalizacji. Praga zaczęła cieszyć się zainteresowaniem artystów i turystów, powstało tu wiele galerii i małych lokali gastronomicznych.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie