MDM

Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa - MDM. Zespół mieszkaniowy w Warszawie wzniesiony w latach 1950-1952 według projektu zespołu architektów pod kierunkiem Józefa Sigalina i Stanisława Jankowskiego.

W obszarze dzielnicy poszerzono Marszałkowską przez wyburzenie zabudowy po stronie zachodniej na odcinku od ulicy Królewskiej do Koszykowej. Wykonano objazd wąskiej Marszałkowskiej wytyczając od Placu Konstytucji skrajem Pola Mokotowskiego ulicę Waryńskiego.

W miejscu placu Konstytucji, zbiegało się wiele ulic przecinających się pod różnymi kątami. Zamiast stworzyć węzeł komunikacyjny, zdecydowano się poukrywać ulice, i tak ulicę Śniadeckich i wschodni odcinek Koszykowej wpuszczono na plac pod prześwitami a zachodni odcinek Koszykowej połączono ze wschodnim odcinkiem Pięknej.

Plac zachowuje zwierciadlaną symetrię, u wlotu ul. Waryńskiego wzniesiono trzy kandelabry porządkujące układ placu.

W skład Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej wszedł też plac Zbawiciela. Miał zostać przebudowany na regularny zespół o jednolitej architekturze. Przedsięwzięcie zrealizowano jednak tylko we fragmentach.

Obowiązujący w architekturze od roku 1949 realizm socjalistyczny wymagał monumentalnej skali budowli. W parterach budynków zaprojektowano szerokie podcienia oraz lokale usługowe. Rozmieszczono dziesiątki rzeźb i płaskorzeźb przedstawiających przedstawicieli przodującej klasy robotniczej. Ściany obłożono płytami piaskowca i polerowanego granitu. Budynki zwieńczono potężnymi gzymsami i attykami.

Granit wykorzystany na fasadach budynków przy placu Konstytucji został odebrany Niemcom celem przeznaczenia na odbudowę Warszawy zamiast na planowane pomniki zwycięstwa nazizmu.

Budynek przy ul. Koszykowej 34/50 zwieńczony jest dekoracją rzeźbiarską - są to alegorie Muzyki, Sztuk Pięknych i Teatru.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie