Warszawskie Rezerwaty Przyrody

W Warszawie znajduje się 12 rezerwatów przyrody:

Bagno Jacka, florystyczny - ochrona torfowisk i roślinności wodnej - Wesoła

Jeziorko Czerniakowskie, krajobrazowy - ochrona fragmentu starorzecza Wisły - Mokotów

Kawęczyn, florystyczny - ochrona stanowisk ciepłolubnych roślin naczyniowych - Rembertów

Las Bielański, krajobrazowy - ochrona fragmentu skarpy warszawskiej - Bielany

Las im. Jana III Sobieskiego, leśny - ochrona fragmentów starodrzewu dębowego, pozostałości Puszczy Mazowieckiej, najważniejsze miejsce gniazdowania ptaków śpiewających w Warszawie - Wawer

Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, krajobrazowy - ochrona fragmentu skarpy warszawskiej oraz zespołu lasu grądowego - Ursynów

Las Natoliński , leśny - ochrona fragmentu skarpy warszawskiej oraz zbiorowisk leśnych

pod skarpą - Ursynów, Wilanów

Ławice Kiełpińskie, faunistyczny - ochrona ostoi lęgowych ptactwa wodno-błotnego - Białołęka

Morysin, krajobrazowy - ochrona fragmentu łęgowo-olsowego parku leśnego - Wilanów

Olszynka Grochowska, krajobrazowy - ochrona miejsca wartościowego pod względem florystycznym i historycznym - Praga Południe

Skarpa Ursynowska, krajobrazowy - ochrona fragmentu skarpy warszawskiej - Ursynów, Wilanów

Wyspy Zawadowskie, faunistyczny - ochrona ostoi lęgowych ptactwa wodno-błotnego - Wilanów

Niekiedy wśród warszawskich rezerwatów przyrody wymieniane są również położone w Lesie Bemowskim poza granicami administracyjnymi Warszawy rezerwaty: Kalinowa Łąka i Łosiowe Błota, zarządzane przez Miasto Stołeczne Warszawę.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie