Marywil

Marywil - nieistniejący obecnie XVII wieczny kompleks handlowo-usługowo-hotelowy w Warszawie w rejonie ulic Senatorskiej i Wierzbowej.

Królowa Maria Kazimiera poleciła na pamiątkę czynów wojennych Jana III Sobieskiego wznieść budowlę w kształcie pięciokąta przeznaczoną na apartamenty królewskie, kaplicę Matki Boskiej Zwycięskiej oraz kilkadziesiąt lokali składających się ze sklepu, magazynu i mieszkań wynajmowanych cudzoziemskim kupcom. Budowę wg projektu architekta Tylmana z Gameren zakończono około roku 1695. Nazwa kompleksu pochodzi od imienia Marii Kazimiery inicjatorki przedsięwzięcia.

Późniejsza właścicielka Marywilu Antonina Zamoyska oddała go w roku 1745 na własność klasztorowi Panien Kanoniczek.

W latach 1817-1821 jego wschodnie skrzydło przebudował Piotr Aigner dodając arkady po stronie domu Pod Kolumnami i siedmiokondygnacyjną wieżę z zegarem. Kanoniczki w roku 1819 przeniosły swój klasztor do znajdującego się po przeciwnej stronie ul. Senatorskiej kościoła św. Andrzeja, dzisiejszego kościoła środowisk twórczych.

Marywil został rozebrany w roku 1825 w związku z budową Teatru Wielkiego, który znajduje się częściowo na jego miejscu. Do 1840 dzisiejszy Plac Teatralny nosił nazwę Placu Marywilskiego.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie