Dynasy

Dynasy - fragment warszawskiego Śródmieścia na pograniczu Powiśla przy skarpie wiślanej.

Nazwa pochodzi od nazwiska księcia Karla Otto de Nassau-Siegena, awanturnika, podróżnika i myśliwego. W 1780 poślubił on Karolinę Sanguszkową z domu Gozdzką wraz z jej posiadłością i pałacem w Warszawie w jurydyce Aleksandria. Modrzewiowy pałac Gozdzkich, wcześniej Lubomirskich, spłonął dwukrotnie. W 1776 lub 1777 i po odbudowie w 1788. Ocalało z niego jedynie południowe skrzydło. Do posiadłości przylgnęły nazwy: Góry de Nassau, Góry Dynasowskie oraz Wzgórza Denassowskie.

Kolejny właściciel hrabia Seweryn Uruski postanowił w połowie XIX wieku zorganizować tu targowisko, centrum handlowe Warszawy - Sewerynów. Przedsięwzięcie jednak splajtowało.

W 1892 wzniesiono w ogrodach popałacowych siedzibę Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów według projektu Stefana Szyllera a obok poniżej skarpy tor kolarski.

W 1896 architekt Karol Kozłowski, twórca gmachu Filharmonii, wzniósł przy ul. Oboźnej rotundę, mieszczącą panoramy malarskie. W 1913 w budynku rotundy otwarto teatr. W 1937 skończyła się umowa dzierżawy i teren toru kolarskiego był zabudowywany budynkami mieszkalnymi. Budynek rotundy został gruntownie przebudowany przez firmę Chevrolet z przeznaczeniem na nowoczesny garaż, warsztaty samochodowe i stację benzynową.

W czasie II wojny światowej uległa zniszczeniu zabudowa Dynasów. Z rotundy zostały ruiny przyziemia. Ślad po dawnych Dynasach stanowi dziś ulica Dynasy, wytyczona na początku XX wieku.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie