Belweder

Belweder w Warszawie, Pałac Belwederski.

Pałac w Warszawie, wzniesiony w latach 1819-1822 według projektu Jakuba Kubickiego w miejscu pałacu barokowego wzniesionego według projektu Jakuba Fontany. W latach 1918-1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1922-1926 i 1989-1993 siedziba Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Belweder odgrywał ważną rolę podczas nocy listopadowej. Podczas szturmu na Belweder nie udało się ująć wielkiego księcia Konstantego, który zbiegł z pałacu i z Warszawy w kobiecym przebraniu. W czasie I wojny światowej mieszkał w nim w latach 1915-1918 generał-gubernator warszawski Hans Hartwig von Beseler, któremu to dobra belwederskie i sieleckie zawdzięczają przyłączenie do terytorium miasta Warszawy.

Pałac był w 1918 roku siedzibą Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, a następnie siedzibą prezydenta Gabriela Narutowicza oraz prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Po Przewrocie majowym w 1926 roku w pałacu ponownie mieszkał Józef Piłsudski, aż do swojej śmierci w 1935 roku. W latach 1935-1939 w pałacu mieściło się muzeum poświęcone pamięci Józefa Piłsudskiego. W latach 1939-1944 był siedzibą niemieckiego gubernatora Warszawy Ludwiga Fischera i w tym czasie wnętrza pałacu zostały znacznie przebudowane. Po 1947 roku był siedzibą przywódcy Polski Ludowej Bolesława Bieruta, a od 1952 roku przewodniczącego Rady Państwa. Po "Okrągłym Stole" i powstaniu III Rzeczypospolitej, w 1989 roku pałac stał się siedzibą prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 siedzibą prezydenta Lecha Wałęsy.

Obecnie Belweder pozostaje własnością Kancelarii Prezydenta RP i jest miejscem zamieszkania prezydenta RP oraz jego rodziny.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie