Sejm

www.sejm.gov.pl

Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie przy ulicy Wiejskiej 4/6/8, użytkowany przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Budowa kompleksu rozpoczęła się w 1918 roku, a jego sukcesywna rozbudowa trwa do dzisiaj. Aż do początku XX wieku Sejm nie posiadał własnej stałej siedziby. W 1918 roku podjęto decyzję o adaptacji budynku Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien, dawnej żeńskiej szkoły średniej, na potrzeby parlamentu. 10 lutego 1919 roku na swym pierwszym posiedzeniu zebrał się w tym gmachu Sejm Ustawodawczy II RP. W 1925 do byłego gmachu szkolnego dobudowano amfiteatralną Salę Posiedzeń. W latach 1925-1935 zbudowano czteropiętrowy Dom Poselski, dziś nazywany Starym. 27 marca 1928 roku nastąpiła inauguracja nowej Sali Posiedzeń.

W trakcie II wojny światowej zniszczona została część zabudowań sejmowych. W latach 1946-1947 wyburzono pozostałości XIX wiecznych budynków i odbudowano spaloną Salę Posiedzeń. 4 lutego 1947 odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie. W 1949 podjęto decyzję o rozbudowie parlamentu. Zaprojektowanie nowego kompleksu sejmowego, powierzono warszawskiemu architektowi Bohdanowi Pniewskiemu. Projekt został zrealizowany w latach 1949-1952. Nowy zespół wpisano architektonicznie w stary park, a jego obszar nie został ogrodzony i jest dostępny dla spacerowiczów. Po 1945 roku Dom Poselski poddany został generalnemu remontowi i służył jako główne miejsce zakwaterowania posłów aż do momentu, gdy wiosną 1989 roku przekazano do użytku Nowy Dom Poselski. W tym samym roku budynek A mieszczący bibliotekę (archiwum) adaptowano na siedzibę Senatu.

W 2010 roku powstał projekt rozbudowy budynku Sejmu po przeciwnej stronie obecnego budynku w miejscu parkingu. Prace zawieszone w 2010 roku ze względu na brak środków mają być podjęte w latach 2013-2015.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie