Klasztor Kamedułów

Zespół klasztorny kamedułów na Bielanach - zespół obiektów pokamedulskich w Warszawie, przy ul. Dewajtis w Lesie Bielańskim w dzielnicy Bielany.

Kościół w stylu późnobarokowym został wzniesiony dla zakonu Kamedułów, przybyłych tu z Bielan krakowskich, w latach 1669-1710. Prace wykończeniowe ciągnęły się przez następne pół wieku. Wnętrze kościoła zdobi stiukowa dekoracja rokokowa oraz cenne obrazy. W zakrystii na sklepieniu znajdują się malowidła M. A. Palloniego z drugiej połowy XVII wieku. W kościele znajduje się serce Michała Korybuta Wiśniowieckiego a przy ścianie kościoła grób Stanisława Staszica.

Oprócz kościoła zachowane są zabudowania klasztorne: refektarz, infirmeria, dom gościnny i trzynaście domków pustelniczych - eremów. Z zespołem klasztornym sąsiaduje dawna Akademia Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zespół został wpisany do rejestru zabytków jako zespół klasztorny kamedułów na Bielanach.

Najbardziej znanym kamedułą na warszawskich Bielanach był dzięki powieści Henryka Sienkiewicza brat Jerzy, czyli pułkownik Jerzy Michał Wołodyjowski. Jego figura w habicie znajduje się w otworze wieży kościoła. W kościele kręcone były zdjęcia do serialu telewizyjnego Plebania.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie