Port Praski

Port Praski - port znajdujący się nad Wisłą w Warszawie na terenie Pragi Północ pomiędzy kolejową linią średnicową a Wisłą.

Obszar portu obejmuje około 38 ha pomiędzy nasypem kolejowym od strony ul. Sokolej i ulicami Jagiellońską, Zamoyskiego i Okrzei. Według przedwojennych planów port zwany wówczas Nowym Portem miał składać się z pięciu basenów wypełniających cały teren. Ostatecznie, na terenach dawnego starorzecza Wisły, powstały tylko 3 baseny portowe istniejące do dzisiaj. Port służył do przeładunku towarów i jako port zimowy. Później funkcję przeładunkową przejął Port Żerański.

Do 18 marca 2012 r. w Porcie Praskim cumował dworzec wodny. Dworzec powstał ok. 1885 r. Jeszcze w latach 70. XX wieku używany był jako pływająca przystań dla statków parowych. Po wycofaniu z eksploatacji cumował w Porcie Praskim do 2008 r. na wysokości ulicy Sokolej, a później bliżej Pomnika Kościuszkowców.

W 2008 r. barka stała się własnością fundacji Ja Wisła, która bezskutecznie starała się zdobyć środki na jej remont. Planowano w niej założyć Muzeum Wisły. Na wniosek fundacji dworzec wodny został wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Obiekt spłonął w nocy z 17 na 18 marca 2012 r.

Po zbudowaniu mostu Świętokrzyskiego Port został przekazany firmie Elektrim w ramach rozliczenia kosztów budowy. Teren miał być wykorzystany pod zabudowę handlową i mieszkaniową. Dotychczas nie zostały uruchomione żadne inwestycje.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie