Ulrychów

Ulrychów jako nazwa osiedla lub części miasta długo nie pojawiała się na planach Warszawy.

Można ją odnaleźć dopiero na mapie topograficznej z lat 80. XX w. Zwykle nazwą tą opisuje się rejon ul. Jana Olbrachta lub Księcia Janusza.

Historia Ulrychowa związana jest z rodziną Ulrichów - założycieli Ogrodów Ulrichów w 2 połowie XIX w. Część tego obszaru już w 1916 leżała w granicach Warszawy.

Obecnie jest to osiedle bloków mieszkalnych powstałych w latach 50 - 80. XX w. Z dawnych czasów zachowało się kilka międzywojennych kamienic oraz fragment ogrodów Ulricha wraz ze szklarniami i dworkiem. Dziś na tych terenach znajduje się centrum handlowe Wola Park z fragmentami zachowanych obiektów Ogrodów Ulrichów - pałacyk, szklarnie, część parku. Znaczną część osiedla zajmuje Reduta Wolska wraz z cmentarzem prawosławnym, cerkwią św. Jana Klimaka i kościołem św. Wawrzyńca. Na terenie Ulrychowa znajduje się pierwszy w Polsce kościół mormonów. Wschodnią częścią osiedla jest przedwojenny park im. gen J. Sowińskiego, gdzie znajduje się zmodernizowany amfiteatr w którym często występują gwiazdy estrady. Na osiedlu domków jednorodzinnych na Ulrychowie zachowała się pewna ilość zabytkowych domów drewnianych, przypominających stylem architekturę kurpiowską.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie