Kamion

Wieś Kamion znajdowała się przy przeprawie przez Wisłę z prawego brzegu na warszawski Solec i istniała już w XIII wieku.

Przeprawa znajdowała się w rejonie Jeziora Kamionkowskiego, które jest obecnie fragmentem starorzecza Wisły. W kwietniu - maju 1573 odbyła się tu pierwsza wolna elekcja Henryka Walezego, a w 1571 kanonik Stanisław Skarszewski założył osadę, która w 1641 otrzymała prawa miejskie. Tu 5 października 1733 stronnicy sascy ogłosili królem Polski Augusta III. W 1780 Kamion kupił Stanisław August Poniatowski odstępując go w 1781 swemu bratankowi Stanisławowi, zakładającemu tu jurydykę Kamion w 1790 liczącą 59 posesji.

Istniejący od XIII wieku drewniany kościół parafialny otoczony cmentarzem w Kamionie został spalony w czasie potopu szwedzkiego. Figura Matki Boskiej Kamionkowskiej przeszła do kościoła św. Stanisława w Skaryszewie. Oprócz kościoła istniał tu cmentarz, szkoła, dzwonnica, plebania i szpital - rozbierane w 1811 ponieważ znalazły się wokół fortyfikacji przedmostowego szańca wojsk napoleońskich.

W 1794 w miejscu zniszczonej jurydyki Kamion powstał Kamionek.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie