Czajka

Oczyszczalnia ścieków "Czajka" - oczyszczalnia ścieków w Warszawie, zlokalizowana na terenie Choszczówki.

Oczyszczalnia zaprojektowana została na początku lat 70. XX wieku, a jej działalność rozpoczęła się w 1991 roku. Do oczyszczalni spływają ścieki z prawobrzeżnej części miasta oraz z Legionowa, Zielonki i Marek. Poza tym dopływają do niej osady z Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie.

W związku z zaostrzeniem przepisów ochrony środowiska zaistniała potrzeba modernizacji oczyszczalni. 30 stycznia 2008 zawarta została umowa na jej rozbudowę i unowocześnienie. Głównym wykonawcą została firma Warbud. Modernizacja obejmowała dostosowanie do obowiązującego prawodawstwa, zwiększenie przepustowości oraz przyjęcie całości maksymalnego przepływu z wodami deszczowymi. Ponadto przewidziano włączenie do systemu centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy. W tym celu 10 m pod dnem Wisły wybudowano tunel o długości 1,3 km i średnicy 4,5 m.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków zakończyła się w 2012 roku. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków może przyjąć 435 tys. m3 ścieków na dobę. Metodą oczyszczania została technologia spalania w złożu fluidalnym pozwalająca zmniejszyć ponad 10 - krotnie ilość produkowanych odpadów: z 200 tys. ton/rok do około 20 tys. ton/rok.

AVERBIS - Przewodnik po Warszawie